ПАМЕТНА ГУЈА

МНОЖЕЊЕ, САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ, ДЕЉЕЊЕ И ДРУГЕ ОСНОВЕ МАТЕМАТИКЕ

ИЗАБЕРИ РАЧУНСКУ ОПЕРАЦИЈУ

МОЛИМО САЧЕКАЈ МАЛО...