ПАМЕТНА ГУЈА

МНОЖЕЊЕ

Научите и вежбајте множење кроз забаву и игру.

_
.
_
=
__
УПИШИ БРОЈ И КЛИКНИ ОК
УПИШИ БРОЈ И КЛИКНИ ОК

МОЛИМО САЧЕКАЈ МАЛО...

ИЗАБЕРИ МНОЖЕНИК

ПРОМЕНИ РАЧУНСКУ ОПЕРАЦИЈУ

МОЛИМО САЧЕКАЈ МАЛО...