ПАМЕТНА ГУЈА

САБИРАЊЕ

Научите и вежбајте сабирање кроз забаву и игру.

_
+
_
=
__
УПИШИ БРОЈ И КЛИКНИ ОК
УПИШИ БРОЈ И КЛИКНИ ОК

МОЛИМО САЧЕКАЈ МАЛО...

ИЗАБЕРИ ПРВИ САБИРАК

ПРОМЕНИ РАЧУНСКУ ОПЕРАЦИЈУ

МОЛИМО САЧЕКАЈ МАЛО...